Moje konto Moje konto

Moduł dodatkowy - FS-Import SQL - wymiana danych / export rejestrów VAT do księgowości dla wersji SQL

0.00
Cena wyświetli się po określeniu wszystkich parametrów

Na stanie: 1999997 Bardzo dużo

Czas dostępności: Dostępny od ręki

Opis produktu Moduł dodatkowy - FS-Import SQL - wymiana danych / export rejestrów VAT do księgowości dla wersji SQL

Licencja ważna bezterminowo - w cenie licencji zawarty jest abonament dostępu do pomocy i aktualizacji na 12 m-cy.

Przed dodaniem pozycji do koszyka należy wybrać ilość stanowisk -  wyświetli się wtedy cena licencji w wybranej wersji.

 

 

Moduł FS-Import SQL 

 

 Moduł FS-Import SQL do poprawnej pracy wymaga kompatybilnej w zakresie daty edycji

wersji programu fakturująco-magazynowego.

 

Moduł dodatkowy nie posiada własnego odrębnego instalatora. Instaluje się go i aktywuje za pomocą instalatora aplikacji głównej dla której został przeznaczony. Każda z licencji zarówno na program główny jak i moduł dodatkowy w chwili instalacji musi posiadać aktywny abonament aktualizacji, gdyż prawo do korzystania z aktualizacji oraz używania licencji dla modułów dodatkowych zintegrowanych z modułem głównym jest ściśle powiązane z datą edycji programu głównego. Pobierając aktualizację oprogramowania należy upewnić się, że zarówno aplikacja główna oraz wszystkie używane moduły dodatkowe mają aktywny abonament uprawniający do jej zainstalowania ponieważ zainstalowanie nowszej aktualizacji oprogramowania głównego przy braku aktywnych abonamentów dla modułów dodatkowych uniemożliwi ich wykorzystywanie natomiast aktywowanie licencji modułu dodatkowego na starej nieaktualnej wersji aplikacji głównej uniemożliwi wykorzystanie bieżących funkcjonalności.

 

 

Moduł FS-Import SQL / export rejestrów VAT

do programów księgowych

 

Jedną z wielu funkcji modułu FS-Import SQL jest możliwość exportowania

danych rejestrów VAT do programów księgowych.

Export jest możliwy w jednym z 3 formatów : XML Optima, Epp Insert, CSV.

 

 

FS-Import SQL- export danych z rejestrów VAT

 

Przykłady plików z rejestrem VAT wyexportowanych w dostępnych formatach : 

 

1) XML Optima

Przykładowy plik z exportem rejestru VAT sprzedaży w formacie XML Optima

Przykładowy plik z exportem rejestru VAT zakupu w formacie XML Optima

 

2) EPP Insert

Przykładowy plik z exportem rejestru VAT sprzedaży w formacie EPP Insert

Przykładowy plik z exportem rejestru VAT zakupu w formacie EPP Insert

 

3) CSV Uniwersalny 

Przykładowy plik z exportem rejestru VAT sprzedaży w formacie CSV

Przykładowy plik z exportem rejestru VAT zakupu w formacie CSV

 

4) Wszystkie pliki w 3 formatach - spakowane ZIP

Przykładowe pliki z wyeksportowanymi rejestrami w formacie XML, EPP, CSV - spakowane ZIP

 

5) Rejestry VAT w PDF do weryfikacji poprawności importu 

Przykładowy plik z exportem rejestru VAT sprzedaży w formacie PDF

Przykładowy plik z exportem rejestru VAT zakupu w formacie PDF

 

 

Moduł FS-Import SQL / import dokumentu z pliku wymiany

Moduł FS-Import SQL umożliwia pobieranie danych dokumentów dostarczonych elektronicznie w formie plików wymiany. 

import dokumentu z pliku 

W celu zaimportowania danych wybieramy z menu Moduły dodatkowe opcję / Import danych z pliku, następnie na formularzu wybieramy klawisz POBIERZ DANE Z PLIKU i wskazujemy plik do zaimportowania wykorzystując okno eksploracji zawartości dysku, które zostanie uaktywnione. Importując dane możemy wskazać format importu (jeden ze zdefiniowanych na liście), sposób identyfikacji towaru (kod, kod kreskowy), oraz określić czy ceny mają zostać pobrane z dokumentu czy pozostawione z kartoteki. W przypadku pobierania cen z dokumentu dodatkowo możemy wybrać ceny wg których dokument zostanie przeliczony (ceny netto lub brutto). Po pobranym zaimportowaniu danych z pliku zobaczymy numer dokumentu pobranego, jego datę oraz dane kontrahenta. Odnalezione wg wybranego identyfikatora towary zostaną dodane do edytora i będzie można standardowo zakończyć dokument, którego utworzenie wybrano poprzez wskazanie typu dokumentu z rozwijanej listy. 

 

 

Moduł FS-Import SQL / export danych dokumentu do pliku wymiany

Moduł FS-Import SQL umożliwia wyeksportowanie danych dokumentów do zewnętrznych plików wymiany. 

W celu wyeksportowania danych dokumentu wybieramy z menu Moduły dodatkowe opcję / Export danych z dokumenut do pliku, spowoduje to otworzenie się listy dokumentów gdzie po odnalezieniu dokumentu, który ma zostać wyeksportowany wybieramy klawisz OPCJE DODATKOWE a następnie WYEKSPORTOWANIE DANYCH DO PLIKU. Dane wskazanego dokumentu zostaną zapisane w lokalizacji wskazanej komunikatem. 


expot dokumentu do pliku 

 

 

Moduł FS-Import SQL / zapis towarów do pamięci kolektora

Za pomocą modułu FS-Import SQL możemy zapisać dane towarów z bazy danych aplikacji FS-Faktura SQL do pamięci kolektra. Dzięki temu podczas dokonywania skanowania produktów nie będą one anonimowe ale po zidentyfikowaniu przez kod kreskowy na wyświetlaczu kolektora wyświertlona zostanie nazwa skanowanego produktu. 

Zapis towarów do pamięci kolektora 

 

 

Moduł FS-Import SQL / odczyt danych z pamięci kolektora

Dane towarów zapisane w pamięci kolektora poprzez opcję SKANOWANIE można odczytać do programu FS-Faktura SQL za pośrednictewem modułu FS-Import SQL i z tych danych stworzych dowolny dokument magazynowy lub sprzedażowy. 


Odczyt danych z kolektora 

W celu odczytania danych do kolektora ARGOX na koletorze wybieramy TRANSMICJA / WYSYŁANIE natomiast w programie FS-Faktura SQL wybieramy z menu głównego opcję : Moduły dodatkowe/ FS-Import SQL/ Odczyt danych z pamięci kolektora i oczekujemy na pokazanie się na wyświetlaczu urządzenia komunikatu informującego za zakończeniu transmisji. Jeśli informacja taka nie pojawi się w ciągu kilkunastu sekund możemy w programie wybrać opcję ponowienie komunikacji z urządzeniem. Po poprawnym zakończeniu odczytu przesłane z kolektora zostaną zapisane na komputerze w pliku wymiany i będzie możliwość stworzenia za ich pomocą dowolnego dokumentu. 

Odczyt danych z kolektora 
Na formularzu importu wybieramy typ dokumentu, który chcemy stworzyć, naciskamy klawisz POBIERZ DANE Z KOLEKTORA i czekamy na zakończenie przetwarzania. W edytorze pojawią się towary rozpoznane za pomocą kodów kreskowych przesłanych z kolektora. Po tej czynności możemy przystąpić do standardowego zapisania dokumenty w bazie programu FS-Faktura SQL.

 

 

Moduł FS-Import SQL / konfiguracja kolektorów danych

Moduł FS-Import SQL umożliwia współpracę programu FS-Faktura SQL z kolektorami danych posiadającymi wgrany program obsługi z firmy Koncept-L. Obsługiwane modele to m.in : CIPHERLAB CPT711, CIPHERLAB CPT800x, CIPHERLAB 8300, ARGOX-PT20, ARGOX-PA20. Po aktywacji modułu FS-Import konfigurujemy współpracujący kolektor wybierając z menu główngo aplikacji FS-Faktura SQL zakładkę Moduły dodatkowe/ FS-Import SQL/ Konfiguracja kolektorów danych. Na formularzu konfiguracji wybieramy typ obsługiwanego kolektora. Domyślnie kolektory są podłączane do portu USB w komputerze - taki typ komunikacji należy również ustawić w menu kolektora. 


Konfiguracja kolektora 

Do współpracy z programem wymagane są sterowniki dostarczane przez dystrybutora sprzętu (można je pobrać bezpłatnie ze strony www firmy Koncept-L).

Pliki : 232_read.exe, dlookup.exe oraz koncept.ini przeznaczone do wybranego modelu połączanego urządzenia należy wkopiować do folderu w którym jest zainstalowana aplikacja FS-Faktura SQL podkatalog EXPIMP.
Wybrane najważniejsze opcje dostępne na kolektorze danych ARGOX.


Konfiguracja rodzaju interfejsu komunikacji dla kolektora danych ARGOX : 
- Narzędzia/ Komunikacja / Interfejs [USB] 


Skanowanie danych :
-Skanowanie / Kod ilość (pozostałe opcje nie są używane w FS-Faktura SQL)

Podgląd danych na kolektorze :
- Narzędzia / Podgląd /Dane - dane zapisane podczas skanowania 
- Narzędzia / Podgląd /Baza - dane towarów przesłane z programu FS-Faktura SQL

Programowanie towarów na kolektorze :
- Transmisja / Odbieranie


Przesyłanie zeskanowanych danych do programu FS-Faktura SQL :
- Transmisja / Wysyłanie

W celu zapisania bazy towarów do kolektora ARGOX na kolektorze wybieramy TRANSMISJA / ODBIERANIE natomiast w programie FS-Faktura SQL wybieramy z menu głównego opcję : Moduły dodatkowe/ FS-Import SQL/ Zapis towarów do kolektora danych i oczekujemy na pokazanie się na wyświetlaczu urządzenia komunikatu informującego za zakończeniu transmisji. Jeśli informacja taka nie pojawi się w ciągu kilkunastu sekund możemy w programie wybrać opcję ponowienie komunikacji z urządzeniem. Po poprawnym zakończeniu zapisu informacja o towarach znajdujących się w bazie danych programu będzie dostępa na urządzeniu.

 

WZMAGANIA SYSTEMOWE:

  • Windows 10  (lub Win 7/ Win 8) - w polskiej wersji językowej
  • Dowolna drukarka pracujca w trybie graficznym (zalecana atramentowa lub laserowa)
  • Data krótka ustawiona w systemie Windows w formacie : rrrr-MM-dd
  • Minimalna wielkość pamięci RAM, typ procesora zgodne z minimalnymi wymogami używanego systemu operacyjnego

Poleć produkt

:
:
: